top of page

ד"ר יעלה להב רז היא אנתרופולוגית, מרצה בכירה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. היא בעלת תואר מוסמך באנתרופולוגיה וסוציולוגיה מהאוניברסיטה העברית (2009) ודוקטורט בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מאוניברסיטת בן גוריון (2016).

תחומי ההתמחות שלה הם מגדר ומיניות, אנתרופולוגיה דיגיטלית וההצטלבויות שבין פוליטיקה מגדרית, שינויים טכנולוגיים וסטייה חברתית. בשנים האחרונות מחקריה עוסקים בהיבטים שונים ומגוונים של תעשיית המין בישראל כגון זנות צעירים ובני נוער, רפרטוארים גבריים של צרכני זנות, התפתחויות טכנולוגיות והשלכותיהן על עבודת מין וצריכת זנות, ההיסטוריה של המדיניות והרגולציה כלפי זנות ועבודת מין בישראל, ההשפעה של מדיה דיגיטלית על אקטיביזם בתעשיית המין, תפיסות של עובדות מין כלפי מודלים חקיקתיים ועוד. ד"ר להב-רז היא חלק מהצוות המייסד של האגודה הישראלית לחקר זנות, עבודת מין וסחר במין (2019). 

מחקרי ההמשך של ד"ר להב רז, אותם ערכה במהלך מסלולי פוסט דוקטורט באוניברסיטת רוד איילנד (2017) וכזוכה של מלגת ה-ISF לפוסט דוקטורט באוניברסיטת לסטר (Leicester, UK, 2018-2020) עוסקים בתיירות מין במזרח התיכון ובהשפעה של מדיניות הצפון הגלובלי בנוגע לסחר בבני אדם על פיתוח ואימוץ הרגולציה של הזנות במזרח התיכון. בנוסף, ד"ר להב רז החלה במחקר משותף עם חוקרים מביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, הממומן ע"י קרן שוסטרמן, ועוסק בהשפעת משבר הקורונה על ארגוני סיוע לא.נשים בזנות ועבודת מין.

צילום: שלומי יוסף

bottom of page